Obniżona funkcja kurczliwości spowodowana niedomykalnością zastawki mitralnej u psów poprawia się po korekcie przeciążenia objętościowego.

Wiadomo, że długotrwałe przeciążenie objętościowe w lewej komorze z powodu niedomykalności mitralnej prowadzi ostatecznie do dysfunkcji skurczowej. Jednak nie wiadomo, czy korekta przeciążenia objętościowego może prowadzić do przywrócenia kurczliwości. W tym badaniu testowaliśmy hipotezę, że obniżona funkcja kurczliwości spowodowana przeciążeniem objętościowym w niedomykowaniu mitralnym może powrócić do normy po wymianie zastawki mitralnej. Za pomocą psiego modelu niedomykalności mitralnej, o którym wiadomo, że powoduje dysfunkcję skurczową, zbadaliśmy funkcję kurczliwości wzdłużnie u siedmiu psów na linii podstawowej, po 3 godzinach niedomykalności mitralnej, minutę po wymianie zastawki mitralnej i 3 miesiące po wymianie zastawki mitralnej. Po 3 minutach niedomykalności mitralnej (frakcja powracająca 0,62 +/- 0,04), objętość końcowo-diastoliczna prawie podwoiła się z 68 +/- 6,8 do 123 +/- 12,1 ml (P mniej niż 0,05). Wszystkie pięć indeksów funkcji kurczliwości, które badaliśmy, uległo obniżeniu. Na przykład maksymalna elastyczność włókien (EmaxF) uzyskana w wyniku oceny zmienności w czasie zmniejszyła się z 5,95 +/- 0,71 do 2,25 +/- 0,18 (P mniej niż 0,05). Końcowa sztywność sztywności (k) również spadła z 4,2 +/- 0,4 do 2,1 +/- 0,3. 3 miesiące po wymianie zastawki mitralnej wszystkie indeksy funkcji skurczowej powróciły do normy lub do normy (np. EmaxF 3,65 +/- 0,21 i k 4,2 +/- 0,3). Wnioskujemy, że wcześniej obniżona funkcja kurczliwości spowodowana przeciążeniem objętościowym może poprawić się po korekcie przeciążenia.
[patrz też: apteka śrem dyżur, dyżury aptek rybnik, apteka opole dyżur ]