Mutant XRCC2 obecny w jądrach

width=300Białko WT Xrcc2 jest wysoce ekspresjonowane w jądrach. Konsekwentnie, zaobserwowaliśmy, że białko Xrcc2 ulegało ekspresji w wewnętrznej warstwie spermatocytów w kanalikach myszy, a zmutowany XRCC2 wykryto w kanalikach myszy Xrcc2L14P / L14P. Ta obserwacja była zgodna z wynikami dla ludzi, które pokazały, że zmutowany Xrcc2 można wizualizować w zmutowanych kanalikach. W analizie Western blot pełne białko Xrcc2 było obecne w ekstraktach z jąder homozygot i innych zwierząt.
Połowa kobiet Xrcc2L14P / L14P wykazywała niepłodność, podczas gdy druga połowa wykazywała niską zdolność reprodukcyjną. Monitorowaliśmy 8-tygodniowe samice Xrcc2L14P / L14P kojarzone z myszami WT przez około 60 dni i zaobserwowano, że 47% homozygot kobiecych było niepłodnych. Powtórne wykrycie czopków pochwy wykazało, że niepłodne samice Xrcc2L14P / L14P (n = 8) były aktywne seksualnie. Jednak oba jajniki (n = 5) były małe, zanikowe i wolne od możliwych do zidentyfikowania pęcherzyków i zwłóknienia przy 90 dpp dla 47% niepłodnych samic.

[podobne: dyżury aptek poznań, dyżury aptek śrem, przedszkole gdańsk ]