Proadrenomedullin NH (2) -terminalny peptyd 20, nowy produkt genu adrenomedulliny, hamuje przepełnienie norepinefryny z zakończeń nerwowych.

Proadrenomedullin NH (2) -terminalny peptyd 20 (PAMP) i adrenomedullina, które pochodzą od proadrenomedulliny, wykazują niezwykłe działanie hipotensyjne. Badaliśmy wpływ PAMP i adrenomedulliny na obwodową sympatyczną neutralną transmisję. Przy użyciu perfundowanych tętnic krezkowych szczura, PAMP (0, 1, 5 i 10 pmol / ml) zmniejszyło przepełnienie norepinefryny przez okołotorową elektryczną stymulację nerwów w sposób zależny od dawki (0,244 +/- 0,043, 0,231 +/- 0,048, 0,195 + / – 0,061 i 0,168 +/- 0,051 ng / gram masy tkanki: NS, P <0,05 i P <0,02, odpowiednio). W przeciwieństwie do PAMP, adrenomedullina (1, 5 i 10 pmol / ml) nie zmieniała tego. Przeciwnie, skurcz naczyń krwionośnych w odpowiedzi na egzogenną noradrenalinę był znacznie osłabiony przez 10 pmol / ml adrenomedulliny, ale nie przez taką samą dawkę PAMP. Peptyd związany z genem kalcytoniny (8-37) [CGRP (8-37)], antagonista receptora CGRP, hamował działanie rozszerzające naczynia adrenomedulliny, ale nie był w stanie zahamować działania PTH na czynność trójczuciową. Ani nikotynowy antagonista, heksametonium, ani presynaptyczny antagonista alfa2, johimbina, nie blokowały działania PTH na czynność trójczuciową. W związku z tym sugeruje, że PAMP i adrenomedullina, które pochodzą z tego samego genu, wykazują różne mechanizmy hipotensyjne: PAMP hamuje transmisję neuronalną na obwodowym zakończeniu nerwu sympatycznego, chociaż adrenomedullina bezpośrednio rozszerza mięsień gładki naczyń, prawdopodobnie przez receptor podobny do CGRP.
[hasła pokrewne: dyżury aptek poznań, apteka śrem dyżur, apteka mielec dyżur ]